Sita laboratoryjne - testowe

Znaczenie analiz różnych materiałów pod kątem wielkości cząstek stale wzrasta. Znajduje to również odzwierciedlenie w coraz ostrzejszych wymaganiach stawianych w normach ISO 3310. Aby sprostać tym obostrzeniom w firmie RETSCH opracowano i wdrożono zupełnie nowy proces produkcji sit, który gwarantuje nieosiągalną do tej pory trwałość i jakość wytwarzanych sit (200 x 50 mm, 200 x 25 mm, 203 x 50 mm (8"x 2"), 203 x 25 mm (8"x 1")). Ponadto system monitoringu produkcji oraz logistyki umożliwia rejestrowanie każdego materiału użytego w procesie.

Przykładowe Aplikacje

cement klinkier, chemikalia, gleby, kawa, materiały dla budownictwa, minerały, mąki, nawozy, orzechy, piasek, plastiki, proszek do prania, proszki metali, wypełniacze, ziarna, ziarna / nasiona, ...

Zalety produktu

  • stainless steel sieve frame with high form stability
  • high degree of corrosion resistance and easy cleaning thanks to high-alloy stainless steel
  • sieve mesh sizes from 20 µm to 125 mm
  • permanently tight sieve fabric
  • excellent product quality due to extensive optical inspection
  • maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
  • clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving

Cechy

Aplikacje rozdzielanie, frakcjonowanie, ocena wielkości cząstek
Pola zastosowań rolnictwo, biologia, chemia/ tworzywa sztuczne, materiały budowlane, inżynieria/ elektronika, środowisko/ recykling, jedzenie, geologia/ metalurgia, szkło/ ceramika, medycyna/ farmacja
Materiał wejściowy proszki, materiały stałe, zawiesiny

Zasada działania

Przed wysyłką każde sito przechodzi przez optyczny system pomiaru i otrzymuje świadectwo badania. Na zamówienie dostarczamy certyfikat jakości zawierający wyniki pomiaru w formie tabeli oraz w formie wykresu, lub certyfikat kalibracji zawierający dodatkowe dane statystyczne. Jako usługę specjalną oferujemy ponowną kalibrację używanych sit testowych. Sita takie przechodzą standardowe procesy pomiarowe, w wyniku których rejestrowane i w razie potrzeby potwierdzane odpowiednim świadectwem są wszystkie istotne parametry.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów