Oprogramowanie EasySieve / EasySieve CFR

Arkusz danych
Close

Język:


EasySieve jest oprogramowaniem stworzonym z myślą o analizie i wizualizacji wyników otrzymanych w wyniku procesu przesiewania. Zastosowanie go zwalnia użytkownika z wielu wykonywanych ręcznie czynności - kontroluje proces ważenia i rejestracji wag, a także umożliwia późniejszą obróbkę uzyskanych wyników. Używanie oprogramowania EasySieve czyni wszystko, co związane z przesiewaniem jeszcze łatwiejszym.

Przykładowe Aplikacje

cement klinkier, chemikalia, gleby, kawa, materiały dla budownictwa, minerały, mąki, nawozy, orzechy, piasek, plastiki, proszek do prania, proszki metali, wypełniacze, ziarna, ziarna / nasiona, ...

Zalety produktu

  • automatyczna rejestracja, wizualizacja i administrowanie wynikami pomiarów
  • intuicyjna obsługa
  • protokół pomiarowy zgodny z obowiązującymi standardami
  • wyniki przedstawione w postaci wykresów i tabel
  • oprogramowanie pobiera dane z różnych urządzeń pomiarowych
  • automatyczna detekcja i konfiguracja wagi elektronicznej
  • eksport danych
  • EasySive CFR: integrated AuditTrail for consistent documentation of every working step of the sieving process
  • EasySive CFR: all data is stored in encrypted form in data bases
  • EasySive CFR: AuditTrail Manager provides four different user levels: from administrator to standard user

Cechy

Aplikacje ocena wielkości cząstek
Pola zastosowań rolnictwo, biologia, chemia/ tworzywa sztuczne, materiały budowlane, inżynieria/ elektronika, środowisko/ recykling, jedzenie, geologia/ metalurgia, szkło/ ceramika, medycyna/ farmacja

Zasada działania

Wprowadzanie parametrów
Wyboru wszelkich dostępnych parametrów (takich jak konfiguracja stosu sit, waga pustych sit, ustawienia parametrów przesiewania) a także żądanych charakterystyk dokonuje się korzystając z myszy komputerowej klikając na odpowiednie pola.

Analiza sitowa
Program akceptuje automatyczne oraz ręczne wprowadzanie parametrów zarówno z wagi jak i systemu przesiewającego. Wszystkie przesiewacze RETSCH z serii  “control” mogą być automatycznie sterowane z poziomu oprogramowania EasySieve®. Po zakończeniu analizy sitowej, poszczególne sita z materiałem, który na nich pozostał są ponownie ważone. Ponieważ do programu wprowadza się też wagę pustych sit, system łatwo oblicza ilość materiału na poszczególnych sitach i dostarcza pełny rozkład frakcji.

Ocena wyników
EasySieve oblicza wszystkie ważne parametry charakteryzujące badany materiał, a wyniki prezentowane są w zrozumiałej formie np. na wykresach lub w tabelach.

Eksport danych
Wszystkie dane z pomiarów można wydrukować, zapisać albo wyeksportować w postaci tabeli lub wykresu. Stosując EasySieve Comfort możliwy jest automatyczny transfer do systemu LIMS.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów

Rejestracja do Newsletter'a

Informacje na temat wydarzeń, aplikacji i nowości dotyczących naszych produktów!

Zapisz