PM GrindControl

Pobierz broszurę Arkusz danych
Close

Język:


System pomiaru temperatury i ciśnienia

W celu zrozumienia procesów, które zachodzą podczas procesu mielenia (np. reakcje chemiczne, zmiana faz), pomocne jest rejestrowanie ważnych parametrów termodynamicznych: ciśnienia i temperatury.
Młyny planetarne są często stosowane pracach badawczych nad nowymi materiałami a także do stopowania metali. Procesy i reakcje, które zachodzą wewnątrz naczynia mielącego mogą być monitorowane i rejestrowane.
SystemPM GrindControl jest dostępny dla naczyń ze stali nierdzewnej o pojemności 250 ml i 500 ml. Kompletny system zawiera wszelkie akcesoria jest dostarczany w aluminiowej walizce.

Przykładowe Aplikacje

Procesy i reakcje zachodzące podczas mielenia w naczyniu mogą być monitorowane i rejestrowane.

Zalety produktu

  • zakres pomiarowy: ciśnienie gazu: 0 - 500 kPa / temperatura: 0 - 200 °C
  • nie wymaga modyfikacji w młynie
  • zasięg do 20 m
  • czas pracy przy całkowicie naładowanym akumulatorze wynosi 80 h
  • oszacowanie danych z Windows XP/Vista
  • wielojęzyczne oprogramowanie

Cechy

Aplikacje System pomiaru ciśnienia i temperatury
Zakres pomiarowy ciśnienie gazu: 0 - 500 kPa temperatura: 0 - 200 °C
Wielkości naczyń mielących 250 ml/ 500 ml

Zasada działania

Nadajnik, który jest integralną częścią pokrywy naczynia, wysyła cyfrowy sygnał do stacjonarnego odbiornika, który jest połączony z komputerem PC. System mierzy do 200 wartości na sekundę.
Protokół transmisyjny jest bardzo bezpiecznym standardem przemysłowym.  Dane przetransmitowane do PC mogą być łatwo wykorzystane przez zainstalowene programy.


Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów