Laboratorium Aplikacyjne

Jako element profesjonalnego wsparcia RETSCH oferuje swoim klientom indywidualną pomoc w znalezieniu optymalnego rozwiązania do konkretnej aplikacji. Aby to osiągnąć nasze laboratorium aplikacyjne bezpłatnie przygotowuje próbki przesłane przez klientów z myślą o dobraniu najlepszej metody i najlepszego urządzenia. Zanim wyślą Państwo próbkę do któregoś z naszych oddziałów, prosimy ściągnąć i wypełnić formularz "Mielenie" lub "Przesiewanie" i dołączyć go do próbki.

Kwestionariusz "Mielenie" jest przeznaczony do próbek, które mają zostać rozdrobnione w stopniu wymaganym d konkretnego typu analizy.

Formularz "Przesiewanie" należy dołączyć do próbki, dla której wykonujemy analizę rozkłady frakcji i pomiaru wielkości cząstek.

Proszę zwrócić uwagę, że tylko szczegółowo i całkowicie wypełniony formularz umożliwia nam dobranie dla Państwa aplikacji najlepszego z możliwych rozwiązań.