Preparation of Elastic Plastics for the Detection of PAH

Polycyclic aromatic hydrocarbons, short PAH, are usually a by-product of combustion and can be found, for example, in cigarette smoke or oil-based products. Mineral oil containing PAH is often used in rubber products as plasticizer, especially in black-coloured products such as car tyres, rubber grips of tools or rubber shoe soles. It was discovered that some polycyclic aromatic hydrocarbons are carcinogenic, so that maximum permissible values have been determined for the concentration of PAH in consumer products.

Powrót do zestawienia

Verder Scientific - Science for Solids

Scientific Division stanowiąca część grupy Verder ustanawia standardy w wysokiej jakości instrumentach do kontroli jakości oraz badań i rozwoju materiałów stałych. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno preparatykę próbki jak i metody analityczne.

Dobrze znane marki należące do dywizji Verder Scientific od dziesięcioleci widoczne są w instytutach badawczych, laboratoriach analitycznych a także firmach produkcyjnych.

Materialography

Heat Treatment

Elemental Analysis

Milling & Sieving

Particle Analysis