Preparación de muestras para el análisis por fluorescencia de rayos X

De la muestra al comprimido

Al ser la fluorescencia de rayos X una técnica cuyo objetivo principal es la determinación cuantitativa de los elementos químicos presentes en la muestra, es imprescindible que tenga un alto grado de exactitud y reproducibilidad. Ambos parámetros se encuentran en relación directa con la calidad de la preparación de la muestra.

Powrót do zestawienia

Verder Scientific - Science for Solids

Scientific Division stanowiąca część grupy Verder ustanawia standardy w wysokiej jakości instrumentach do kontroli jakości oraz badań i rozwoju materiałów stałych. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno preparatykę próbki jak i metody analityczne.

Dobrze znane marki należące do dywizji Verder Scientific od dziesięcioleci widoczne są w instytutach badawczych, laboratoriach analitycznych a także firmach produkcyjnych.

Materialography

Heat Treatment

Elemental Analysis

Milling & Sieving

Particle Analysis