Detection of Mycotoxins in Nuts

Preliminary and fine size reduction

Mykotoxins are natural metabolism products of molds which have a toxic effect on humans and animals. Just like micro-organisms which generate antibiotics, molds which generate mycotoxins have spread all over the world. Aflatoxins are the most toxic form of mycotoxins. Some types of food show an increased risk of aflatoxin release due to fungal infestation: dried fruit, spices, nuts (peanuts, hazelnuts, pistachios) and grain (wheat, corn).

Powrót do zestawienia

Verder Scientific - Science for Solids

Scientific Division stanowiąca część grupy Verder ustanawia standardy w wysokiej jakości instrumentach do kontroli jakości oraz badań i rozwoju materiałów stałych. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno preparatykę próbki jak i metody analityczne.

Dobrze znane marki należące do dywizji Verder Scientific od dziesięcioleci widoczne są w instytutach badawczych, laboratoriach analitycznych a także firmach produkcyjnych.

Materialography

Heat Treatment

Elemental Analysis

Milling & Sieving

Particle Analysis