Dzielnik prób PT 100

Pobierz broszurę Arkusz danych
Close

Język:


Otrzymanie bezbłędnych i porównywalnych wyników analizy jest ściśle związane ze spodobem uzyskiwania próbki. Tylko próbka reprezentatywna pozawala na przeprowadzenie wiarogodnych analiz.
Zastosowanie dzielnika obrotowego zapewnia uzyskanie reprezentatywnej próbki, a co za tym idzie, także przeprowadzenie analizy w sposób powtarzalny.
PT 100 jest dzielnikiem obrotowym. Dzieli próbkę w ten sposób, że zawartość procentowa poszczególnych frakcji po podziale jest identyczna jak w materiale wejściowym. Takie działanie jest gwarancją bardzo dobrej jakości podziału a także powtarzalności wyników zarówno dla materiałów bardzo drobnych jak i grubszych. Materiał jest podawany i dzielony automatycznie, bez potrzeby przerywania czy straty materiału.
Dzielnik prób PT 100 ma budowę modułową i może być dopasowany do indywidualnych wymagań aplikacyjnych. Taka konstrukcja czyni urządzenie niezwykle elastycznym i wszechstronnym. Podajnik, różne głowice dzielące, pojemniki na materiał i inne akcesoria są dostępne jako wyposażenie jednostki podstawowej.

Przykładowe Aplikacje

klinkier, chemikalia, kawa, materiały budowlane, nawozy, wypełniacze, mąki, ziarna, proszki metali, minerały, orzechy, nasiona, piasek, gleby, proszki do prania, ... kontynuuj przeglądanie bazy danych o aplikacjach

Zalety produktu

  • bardzo wysoka dokładność podziału
  • budowa modułowa
  • automatyczne podawanie materiału poprzez podajnik zsynchronizowany z urządzeniem
  • łatwa obsługa dzięki zastosowaniu systemów szybkiego montażu nowego typu
  • cyfrowe ustawianie prędkości
  • prędkość jest monitorowana i utrzymywana na stałym poziomie timer
  • kompaktowa budowa, bezobsługowy, łatwy do czyszczenia
    cicha praca
  • łatwe czyszczenie

Cechy

Aplikacje podział próbki, pomniejszanie próbki
Pola zastosowań rolnictwo, biologia, chemia/ tworzywa sztuczne, materiały budowlane, inżynieria/ elektronika, środowisko/ recykling, jedzenie, geologia/ metalurgia, szkło/ ceramika, medycyna/ farmacja
Materiał wejściowy materiały sypkie
Wielkość wejściowa* ≤ 10 mm
wielkość wej. / ilość materiału* ≤ 5000 ml
Prędkość obrotowa 110 obr/min
Liczba podziałów 6 / 8 / 10
Ustawianie czasu cyfrowo, 1, 3, 5, 10 - 60 min / operacja ciągła
Objętość naczyń 30 ml / 100 ml / 250 ml / 500 ml
Dane elektryczne 100-240 V, 50/60Hz
Podłączenie do sieci 1-fazowa
W x H x D 580 x 910 x 420 mm (z DR 100)
Waga netto ~ 33.5 kg (z DR 100)
Normy / Standardy CE

Uwaga:
*w zależności od materiału wejściowego oraz konfiguracji/ustawień urządzenia

Zasada działania

Materiał, który ma być dzielony jest wsypywany do urządzenia poprzez niecentralnie ustawiony lej zasypowy w głowicy rozdzielacza. Nawet dzieląc stosunkowo gruby materiał różnica między zawartością w poszczególnych butelkach jest nieznaczna. Proces dzielenia odbywa się automatycznie bez potrzeby jakichkolwiek manipulacji. Głowica dzielnika wiruje ze stałą prędkością 110 obrotów na minutę, która jest monitorowana przez sterownik urządzenia i niezależna od częstotliwości zasilania. Utrzymanie takiej prędkości oznacza, że przy zastosowaniu głowicy z 10 wylotami, materiał jest dzielony na 1100 małych próbek w czasie każdej minuty pracy. Gwarantuje to wysoką dokładność podziału. Głowica przekazuje materiał do dołączonych do niej słoików. Dostępne są butelki z szeroką szyjką oraz butelki Duran o różnych pojemnościach.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych i błędów