Rozdzielanie, dozowanie, suszenie oraz prasowanie próbek do pastylki

Instrumenty RETSCH z kategorii "sprzęt pomocniczy" stanowią grupę urządzeń służących do wsparcia procesów preparatyki próbki wykonywanych z użyciem młynów, kruszarek szczękowych, czy przesiewaczy wibracyjnych. Umożliwiają one wykonywanie tych zadań w sposób powtarzalny a także znacznie zwiększają wydajność i ułatwiają obsługę

  • Nasze suszarki fluidalne pozwalają na suszenie próbek laboratoryjnych w sposób delikatny a przy tym bardzo szybki.
  • Nasze dzielniki prób umożliwiają uzyskanie reprezentatywnej próbki z dużej objętości materiałów takich jak proszki czy granulaty lub inne materiału sypkie.
  • Prasy hydrauliczne są niezbędne do przygotowania pastylek do analizy spektrometrycznej.
  • Podajniki oraz myjki produkowane przez RETSCH są urządzeniami do bardzo wszechstronnych zastosowań, przez co czynią codzienne prace wykonywane w laboratorium jeszcze łatwiejszymi i przyjemniejszymi.