Wybór urządzenia do mielenia

Tabela poniżej ukazuje wzajemne zależności pomiędzy urządzeniami, materiałem próbki oraz zasadami rozdrabniania. Wystarczy kliknąć na polu odpowiadającej twojej aplikacji, aby otworzyć stronę opisującą odpowiedni produkt oraz zawierającą dalsze informacje.


Przegląd innych możliwych zastosowań młynów czy kruszarek RETSCH jest dostępny za pośrednictwej naszej Bazy Aplikacji, która zawiera najbardziej interesujące raporty z prób wykonywanych w naszym laboratorium aplikacyjnym.


Wybierając właściwości materiału, wielkość wejściową oraz wymagane rozdrobnienie końcowe, możesz zdobyć pogląd na temat wyboru urządzenia RETSCH, które wstępnie będzie odpowiednie do twojej aplikacji.
Proszę wybrać jedno kryterium a następnie kliknąć 'Szukaj'. W kolejnym kroku możesz uszczegółowić zapytanie. Po prawidłowym wybraniu materiału wyświetli się kilka przykładowych rozwiązań.